Ekonomi för icke-ekonomer

Har du någonsin känt dig överväldigad av ekonomiska termer och rapporter? Känns det som om företagets finansiella siffror är en gåta? Då är vår tvådagarskurs “Ekonomi för icke-ekonomer” perfekt för dig!

Denna kurs är skräddarsydd för dig som inte har en ekonomisk bakgrund men som vill förstå, analysera och använda ekonomisk information för att fatta bättre beslut. På bara två dagar kommer du att få en tydlig och praktisk förståelse för de viktigaste ekonomiska begreppen och verktygen, vilket kommer att ge dig en konkurrensfördel i din yrkesroll.

Vi erbjuder en pedagogisk och engagerande inlärningsmiljö där teori varvas med praktiska exempel och övningar. Du kommer att lära dig hur du tolkar ekonomiska rapporter, förstår budgetar och använder nyckeltal för att bedöma företagets prestation. Efter kursen kommer du att känna dig tryggare i att kommunicera ekonomiska frågor och bidra till företagets framgång. Under kursen får du även mallar och checklistor som stöd för ditt fortsatta arbete.

Anmäl dig idag och ta det första steget mot att bli en mer informerad och effektiv beslutsfattare. Din resa mot ekonomisk kompetens börjar här!

Bild med flera ekonomiska begrepp - Ekonomi för ick-ekonomer

Innehåll – Ekonomi för icke-ekonomer

Grunden för ditt ekonomiarbete – organisationen och omvärlden

– Verksamhetsidé och verksamhetsmål: Vad är syftet och målen med verksamheten?

– Samspelet med intressenterna: Hur samverkar vi med våra intressenter?

– Offentlig verksamhet: Hur påverkar det oss att vi är en offentlig verksamhet?

– Identifiera resurs- och penningflöden: Hur ser våra resurs- och penningflöden ut?

Lär dig de viktigaste ekonomiska grundbegreppen

– Intäkter, kostnader och resultat: Förstå skillnaden mellan dessa.

– Skilj på inkomst, intäkt och inbetalning: Lär dig vad som skiljer dessa begrepp åt.

– Skilj på utgift, kostnad och utbetalning: Förstå de olika typerna av utgifter.

– Periodiseringar: Hur fördelar vi inkomster och utgifter över rätt period?

– Finansiering och ekonomisk ställning: Hur finansieras verksamheten och vad är vår ekonomiska ställning?

– Så pratar ekonomer: Lär dig ekonomiska termer och hur de används.

 Hur du använder ekonomiska rapporter

– Resultatrapportens innehåll: Vad innehåller en resultatrapport?

– Olika intäkter och kostnader: Lär dig om de olika typerna.

– Metoder för att fördela gemensamma kostnader: Hur fördelar vi gemensamma kostnader?

– Uppföljning mot budget och andra värden: Hur följer vi upp ekonomiska resultat mot budget och andra mått?

– Rapporter för olika mottagare: Anpassa rapporter för olika intressenter.

– Så kan vi analysera avvikelserna: Analysera och förstå avvikelser.

– Förmedla ekonomisk information: Hur kommunicerar vi ekonomisk information på ett tydligt sätt?

– Analys och presentation med hjälp av Excel: Använd Excel för att analysera och presentera data.

 Nyckeltal kompletterar resultatrapporten

– Nyckeltal: Vad är nyckeltal och hur används de?

– Nyckeltal – ekonomi, kvantitet, kvalitet: Lär dig de olika typerna av nyckeltal.

– Personalrelaterade nyckeltal: Förstå nyckeltal relaterade till personal.

– Tolka resultat och lönsamhet: Hur tolkar vi nyckeltal för att förstå resultat och lönsamhet?

 Lär dig mer om budgetarbetet

– Vad är en budget och varför ska vi budgetera? Grundläggande förståelse för budgetering.

– Budgeten och tiden: Hur tidsperspektivet påverkar budgeten.

– Verksamhetsplanen som grund i budgetarbetet: Använd verksamhetsplanen för att skapa en budget.

– Budgetprocessen: Steg i budgetprocessen.

– Interna och externa budgetförutsättningar: Förstå de faktorer som påverkar budgeten.

 Personalekonomi

– Varifrån kommer arbetstimmarna? Förstå källorna till arbetskraftens tid.

– Personalplanen: Hur vi kan kontrollera och planera bemanningen.

– Personalens lönekostnader och övriga kostnader: Förstå kostnader kopplade till personal.

– Representation, gåvor, konferenser, leasingbilar med mera: Hantering av dessa kostnader.

– Utbildningsplan: Planering för personalutbildning.

 Kalkylen som underlag i budgetarbetet

– Beräkna kostnaden för varor och tjänster: Hur vi beräknar kostnader.

– Bidragskalkyl: Hur vi beräknar bidrag från marginalverksamhet.

– Hjälpmedel för att bedöma investeringar: Verktyg för investeringsbedömningar.

Använd kalkyler som underlag i resultatbudgeten: Hur kalkyler används i budgeteringen.

 Resultatbudget

– Resultatbudgetens innehåll: Vad ska en resultatbudget innehålla?

– Budgetering av intäkter och kostnader: Hur vi budgeterar intäkter och kostnader.

– Budgetdirektiv: Riktlinjer för budgetering.

– Budgetrevidering och prognoser: Hur vi reviderar och prognostiserar budgeten.

 Hur du ska arbeta med ekonomistyrning

– Förstå och uppnå ekonomiska mål: Hur vi får andra att förstå och nå ekonomiska mål.

– Styr med resultatbudgeten: Använd resultatbudgeten för att styra verksamheten.

– Ekonomistyrning med nyckeltal: Hur vi använder nyckeltal för att styra verksamheten (ekonomi, kvantitet, kvalitet).

Ekonomi för icke-ekonomer – för vem?

Denna kurs är idealisk för alla yrkesverksamma som vill stärka sin ekonomiska kompetens och förståelse utan att ha en formell ekonomisk bakgrund.

Vad ska jag kunna innan?

Inga förkunskaper krävs

Omfattning

Två dagar (9.30 – 16.30, 09.00 – 16.00).

Pris

Project Academy har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar. Kontakta oss här för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.

Project Academy erbjuder utbildningar när och där de behövs. Läs mer om vårt unika erbjudande här.