Kvalitetssäkring av projekt – håll projekten på banan

Vår tjänst Kvalitetssäkring av projekt erbjuder dig möjlighet att förutse och undvika projektens fallgropar, oavsett projektmodell eller -metod. I tjänsten har vi samlat och förädlat våra konsulters kunskap och erfarenheter av omfattande och affärskritiska projekt.

Stora, kritiska projekt ställer höga krav på effektivitet och genomförande. Beroende på projektets art kan fallgroparna vara väldigt olika: Kostnader får inte gå över styr, tiden till leverans kan vara kort eller så kan projektet ha många intressenter involverade. I projekt med stor budget måste man ha kontroll över att investerade pengar används optimalt. I outsourcing-projekt eller flytt av infrastruktur måste tillgänglighet och funktionalitet prioriteras.

Vad går tjänsten Kvalitetssäkring av projekt ut på?

Du får som kund en kontinuerlig närvaro av en av våra projektkonsulter under hela projektets livscykel. I god tid före varje beslutsmöte går projektledaren igenom en checklista tillsammans med konsulten. Bland annat kontrolleras att förväntade projektleveranser är på plats, att hänsyn tagits till fokusområden som exempelvis affärsnytta, risk eller marknad/sälj under perioden mellan beslutsmötena.

Bild på Gantt-schema - Kvalitetssäkring

Därutöver levererar konsulten rapporter med rekommendationer, deltar i beslutsmöten och redovisar resultat. Mellan dessa möten finns konsulten till hands för eventuella frågor som din projektledare kan behöva diskutera.

Tjänsten hjälper dig att hålla kontinuerlig koll på projektet och säkra att leveranser och nyckelområden får nödvändigt fokus. Vår konsult tillför erfarenheter utifrån vilket ger dig ytterligare perspektiv på ditt projekt – enkelt uttryckt så hjälper vi dig att få bäst nytta av investerade resurser. Våra konsulter har lång vana av att jobba mot de styrparametrar beställaren angivit. Detta leder till att de har mycket erfarenhet av att undvika grynnor och grundstötningar under projektets gång.

Kontakta oss och låt oss få berätta hur vi kan kvalitetssäkra projekten i din organisation.