Skapa framgångsrika team

I ett team arbetar människor med olika kompetenser tillsammans för att på bästa och mest produktiva sätt lösa uppgifterna och nå sina mål

En av framgångsfaktorerna för att få teamet att fungera som ett självorganiserande och ansvarstagande team är att kunna kommunicera – motivera, ge och ta återkoppling och hantera olika åsikter m.m. Du får lära dig hur du kan coacha och inspirera teamet för att få motiverade och ansvarstagande medlemmar. Du blir medveten om drivkrafter och motivationsfaktorer som påverkar gruppens insatser.

I kursen Skapa framgångsrika team ingår en självskattningsanalys, ett verktyg för att tillvarata och utveckla dina egna och andras beteenden, styrkor och olikheter. Analysen visar bl.a. dina kommunikations­mönster, din ledarstil, motivationsfaktorer och styrkor.

Innehåll – Skapa framgångsrika team

Teamet

Teamets sammansättning – olika roller
Hur ett team utvecklas i olika faser
Delaktighet och ansvar

Principer och värderingar i teamet
Nyckelfaktorer för framgångsrika och högpresterande team
Ledarskap

Självorganiserande team – vilket ledarskap krävs?
Din ledarstil
Det coachande ledarskapet
Kommunikation och feedback

Olika kommunikationsstilar
Verktyg för att ge och ta emot feedback
Motivera teamet

Inre och yttre motivation
Konkreta sätt att motivera ett team
Hantera förändringar och motivera teamet till nya utmaningar

Omfattning

Två dagar (09.00-16.00)

Pris

Project Academy har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar. Kontakta oss här för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.

Project Academy erbjuder utbildningar när och där de behövs. Läs mer om vårt unika erbjudande här.