Effektiva projekt i offentlig sektor

Har du hört talas om projekt som inte riktigt går som det var tänkt? Projekt som kanske missar målen, om det nu ens finns tydliga och kommunicerade mål.

Ibland förekommer det projekt där roller och ansvar är väldigt otydliga och kanske t o m flyter ihop och man vet inte riktigt vem som är ansvarig för vad.
Och när vi väl genomfört projektet, vet vi då om det skapade den nytta eller effekt som vi tänkt oss från början? Om inte, har vi då en process för erfarenhetsåterföring så att vi lär oss av det vi gjort?

För vem?

Denna utbildning är anpassad för dig som redan är projektledare eller blivande projektledare, projektbeställare, verksamhetschef eller nyckeldeltagare i projekt. Syftet med utbildningen är att du ska ha fått en ökad förståelse för vad det krävs för yttre förutsättningar för på mest effektiva sätt genomföra ett projekt. Utbildningen riktar sig dels till organisationer som inte har en befintlig styrmodell men mappar även väl in i Pejl, PPS, Projektil m fl

 

Du får lära dig:

Målet med utbildningen är att du ska ha fått en ökad förståelse för vad det krävs för yttre förutsättningar för på mest effektiva sätt genomföra ett projekt. Fokus ligger på att använda projektets resurser – såväl mänskliga, ekonomiska och materiella, på bästa möjliga sätt för att nå projektets alla mål. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för att få ut mesta möjliga – pricksäkra – effekt ur varje enskilt projekt.

Bild på Gantt-schema -

 

 

Innehåll:

Före

Väl kommunicerade effektmål för projektet – vilken nytta/effekt kommer projektet att leda till?
Tydliga och identifierade mottagare av nyttan/effekten
Processen för nyttorealisering
Väldefinerade roller, ansvar och befogenheter i projektet
Vilken dokumentation behöver vi i detta projektet?
Planering med fokus på nyttan
Kommunikationsplan – vem behöver få info om vad. Och när?

Under

Täta och effektiva avstämningar – är vi på rätt väg?
Fokuserade projektmöten
Att hålla intressenterna informerade och engagerade
Vad gör vi när det uppstår avvikelser?

Efter

Effekthemtagning – hur säkrar vi att vi nått dit vi skulle
Lessons learned – vilka erfarenheter drar vi från projektet och hur kan vi sprida dessa vidare?

Vad ska jag kunna innan?

Du bör ha en viss erfarenhet av projektarbete eller projektledning

Omfattning

Två dagar (9.30 – 16.30, 09.00 – 16.00)

Pris

Project Academy har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar. Kontakta oss här för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.

Project Academy erbjuder utbildningar när och där de behövs. Läs mer om vårt unika erbjudande här.