Effektiva och värdeskapande möten

Visst vore det skönt om varje möte du var med på var givande? Eller som vi säger: Värdeskapande.

Som i att det verkligen handlar om det som är sagt i kallelsen, att det är precis lagom långt, att det är rätt deltagare på mötet och alla kommer till tals. Och framför allt: Det leder till något. Mötet skapar värde och nytta.

Men… Så är det ju inte alltid. Eller ganska sällan. Man kan råka ut för saker som att

  • De flesta mötesdeltagarna är helt eller delvis oförberedda.
  • Mötet hålls för “att vi brukar alltid ha möten på måndagar”.
  • Det är dålig disciplin på mötesdeltagarna och mötesledaren – pratar i mun på varann, surfar, textar
  • Syftet med mötet är inte klarlagt – vi vet faktiskt inte vad mötet går ut på.

Bortkastat möte - Effektiva och värdeskapande möten

Innehåll – Effektiva och värdeskapande möten

Dag 1 – fokus på mötesprocessen

Syftet och effektmål – varför ska vi träffas?
Och inte minst: Hur länge ska vi träffas?

Hur ska jag förbereda mig?
Och hur kan jag få så väl förberedda deltagare som möjligt?
Hur ska jag inleda och avsluta mötet

Inbjudan istället för kallelse
Vilka ska vara med och varför?
Hur ska jag bjuda in – vilken kanal är bäst
Hur tidigt kan jag bjuda in?

Agendan
Måste vi ha en agenda?
KISS – keep it short and simple
Punkten “Övriga frågor” – bu eller bä?

Mötesrummet
Önskemål och krav

Förhållningssätt och spelregler
Vad är OK för oss?
Vilka regler behöver vi för att få till ett värdeskapande möte?

Ska vi verkligen träffas?
Icke värdeskapande rutinmöten
Ta bort vartannat?

Digitala möten
Tips och ett par fallgropar

God möteskultur

 

Dag 2 – fokus på mötesledaren

Tekniker för delaktighet och engagemang
Hur får jag ut det bästa och mesta ur deltagarna?

Din plats i rummet
Kroppsspråket – låter jag som jag ser ut och tvärtom?
Röstkontroll

Hur hanterar jag utmanande situationer i mötet?
Mötet blir inte alltid som man tänkt.

Hur skapar jag goda förutsättningar för ett kreativt möte?
Idégenerering utanför boxen

I kursen varvas ett stort antal praktiska övningar med teori. Du får exempel på ett antal kreativitetsövningar, idégenererings- och beslutsverktyg samt checklistor att använda vid dina framtida möten

Effektiva och värdeskapande möten – för vem?

Kursen Effektiva och värdeskapande möten har som syfte att hjälpa dig och din organisation att bli bättre på möten, alltså rent tekniskt och förberedelsemässigt, samt att mötena också ska bli bättre relationsmässigt. Därför lämpar den sig för alla nivåer och yrkesgrupper.

Vad ska jag kunna innan?

Kursen kräver inga förkunskaper men det är bra om du i alla fall har en viss möteserfarenhet.

Omfattning

Två dagar (Dag 1 09.30 – 16.00, dag 2 09.00 – 16.00)

Pris

Project Academy har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar. Kontakta oss här för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.

Project Academy erbjuder utbildningar när och där de behövs. Läs mer om vårt unika erbjudande här.