Agil projektledning

Projektledning med agila metoder. Är du osäker på vad det är och om det passar din organisation? Då är detta kursen för dig.

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet att plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt allra bäst.

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett smidigare och mer effektivt sätt. Att arbeta agilt innebär bland annat att arbeta i korta steg för att snabbt kunna agera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden under hela projektet.

Mål

Slutmålet är att du ska få en översikt över de mest vanliga agila metoderna som finns idag, hur de fungerar och vilka delar som skulle användas i din organisation. I kursen blandas teoripass med realistiska övningar och diskussioner. Du får också praktiska exempel från verkligheten och både tips om tillämpning och råd om eventuella fallgropar.

Bild på en switch för att kunna slå på projektledning med agila metoder

Innehåll – Projektledning med agila metoder

– Bakgrund och historik
– Värdegrunder och förhållande till traditionella metoder (Vattenfall, PROPS, PPS, osv)
– Likheter och skillnader agilt kontra traditionellt
– Lean, Agile, Scrum och Kanban – hur hänger det ihop?
– Ramverk – inte regelverk. Gör agile till ditt.

Översikt Scrum

– Grunderna i metodiken
– Scrums aktiviteter och artefakter

Översikt Kanban

– Att korta ledtider med hjälp av begränsad WIP

Översikt DSDM

– De bästa prioriteringsprinciperna

Roller

– Traditionella projektroller
– Roller i projekt som genomförs agilt
– Hur matchar man de båda världarna? Vem tar projektledarrollen och vem är beställare?
– Chefens roll i agila projekt

Agil metodik

– Agil planering och tidsskattning
– Agil kravhantering
– Agil riskhantering

Hur blir vi mer agila?

– Agilt – mer ett förhållningssätt än metodik
– Kund- och verksamhetsnytta i fokus
– Passar det agila arbetssättet alla typer av organisationer och projekt?
– Införa agilt arbetssätt – tips, goda råd och ett par varningar

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på/vill ha en förståelse för agila metoder. Kanske din organisation funderar på att införa ett agilt arbetssätt. Eller så kanske är du beställare av tjänster/produkter som utvecklas agilt och du känner att vill ha mer kunskap om metoderna.

Vad ska jag kunna innan?

Du bör ha erfarenhet av projektarbete och projektledning och gärna kunskaper motsvarande vår grundkurs i projektledning. Inga krav på systemutvecklingskunskaper – denna kurs handlar bara om metodik och förhållningssätt.

Omfattning

Två dagar (9.30 – 16.30, 09.00 – 16.00).

Pris

Project Academy har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar. Kontakta oss här för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.

Project Academy erbjuder utbildningar när och där de behövs. Läs mer om vårt unika erbjudande här.