Kanban i praktiken – visuell planering

Kanban är verktyget som åskådliggör flöden och flaskhalsar i en process.

Man har också använt metodiken med stor framgång i portföljhantering och affärsutveckling. Metoden är, med sitt enkla och flexibla uttryckssätt, användbart i alla former av planering och styrning.

Kanban-tavlan är ett sätt att visualisera hur processen ser ut för att genomföra en aktivitet och för att beskriva ett statusläge. Det ett enkelt och effektivt sätt att snabbt få värde av Kanban. Visualisering ger direkta svar på: Vilka aktiviteter är pågående? Vem jobbar på den här aktiviteten just nu? Hur långt har en aktivitet kommit genom processen? Vilka steg är kvar att jobba på? Vilka är färdiga? Arbetsmodellen underlättar också för att effektivt teamarbete och kollektivt ansvar.

Mål – Kanban i praktiken

Efter kursen kommer du att veta vad Kanban är och hur det kan användas i utveckling, drift och förvaltning. Vidare har du fått öva på hur man kan använda Kanban-tavlan på ett effektivt sätt, samt hur man anpassar användandet för att hantera olika situationer som uppstår i verksamheten.

 

Bild på en kanbantavla - Kanban i praktiken

Innehåll

Teori och nyttan
– När och hur startade Kanban? Vilket problem försökte man lösa? Har vi samma bekymmer idag?
– Grundprinciperna för tavlan
– Vilka principer bygger tavlan på? Vilka tekniker använder vi?
– Praktiska tillämpningar av olika tekniker
– Anpassningar av tavlan för olika situationer
Vid nyttjandet av tavlan i verksamheten uppstår det olika situationer som man måste kunna hantera. Olika scenarier behandlas i gruppövningar, i syfte att skapa kunskap och handlingsberedskap, samt att belysa flexibiliteten i tavlans utformning.

Tillämpning av Kanban i Utveckling, Förvaltning och Drift
Tavlan kan se olika ut beroende på om den omfattar utveckling, förvaltning eller någon annan form av planering av verksamhet. Det finns också möjlighet att på samma tavla kombinera de olika verksamheterna.

Kopplingen till affärsmål
En variant kallas för Iceberg Kanban. Här utgår man från affärsmål, och bryter sen ner dessa i leverabler och aktiviteter.

Kanban i relation till agila metoder
Tavlan används inom t ex Scrum. Vi belyser likheter och skillnader mellan metoderna.

Flera tillämpningsområden
Andra verksamheter som kan ge nya användningsområden för tavlan. Man kan också kombinera flera verksamheter på samma tavla.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hur man använder Kanban-tekniken för att få en tydligare och mer lätthanterlig förändringsprocess samt till dig som vill lära dig hur man använder metodiken och tavlan på många olika sätt i i stort sett alla typer av organisationer.

Vad ska jag kunna innan?

Kursen kräver inga förkunskaper

Omfattning

En dag (09.00-16.00)

Pris

Project Academy har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar. Kontakta oss här för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.

Project Academy erbjuder utbildningar när och där de behövs. Läs mer om vårt unika erbjudande här.