Projektanalys – ditt bästa beslutsunderlag

Projektanalys – en god investering

Analysen kan göras redan innan projektet startar för att få en samlad bild av dess styrkor, eventuella svagheter och den nytta projektet tillför organisationen. Du kan också ta temperaturen under projektets gång för att få bra beslutsunderlag vid viktiga vägval och beslut. En analys efter projektets slut ger en bild av hur det avlöpt, om det finns saker kvar att göra och vilka erfarenheter projektet gjort.

• Vår process är heltäckande och beprövad

• Processen passar före, under och efter projektet

• Vi föreslår och genomför förändringar på alla plan i projektet

• Vi är neutrala och oberoende

Kontakta oss för att få veta mer om hur det går till