Förhandlingsteknik

Varje dag uppstår situationer på jobbet och privat då man är beroende av andra personer för att uppnå det man vill.

Det kan handla om att hitta formerna för ett samarbete med en affärspartner eller att komma överens med arbetskollegor om när det är lämpligt att ta semester.

I kursen Förhandlingsteknik får du verktygen för en lyckad förhandling och kunskaper om förhandlingens psykologi. Du lär dig analysera, känna igen och hantera olika förhandlingstekniker och får även flera chanser att under kursens gång praktiskt utveckla och tillämpa din egna förhandlingskompetens.

 

 

 

Överrenskommelse, förhandlingsteknik - Project Academy

Innehåll – Förhandlingsteknik

Förhandlingens grunder

Målet med förhandling – nöjda parter

Det grundläggande förhandlingsmönstret

Mål och förväntningar – vilket utfall vill jag ha?

Förhandlingszonen – worst case och best case

Situationsbedömning – är relationen viktigare än värdet eller tvärtom?

Konflikthantering

Moral och etik i förhandlingen

Förhandlingsprocessen

Planeringen – proper preparation prevents poor performance.

Förhandla själv eller via ombud?

Samla information – vilken är motpartens ståndpunkt?

Att välja kommunikationssätt och förhandlingsplats

Informationsutbyte – fråga och lyssna

Köpslående – ett utbyte av värden

Vilka eftergifter kan jag göra?

Komplexa förhandlingar

Avslutsteknik

Hantera sammanbrott i förhandlingen

Förhandlingens psykologi

Kommunikation – information i ett kretslopp

Icke-verbal kommunikation påverkar förhandlingen

Argumentationsteknik

Taktik vid förhandlingsbordet

Kursen är inriktad på praktisk tillämpning och du får med dig ett flertal mallar och checklistor att använda vid kommande förhandlingar.

 

Förhandlingsteknik – för vem?

För alla som i sin yrkesutövning hamnar i eller kommer att hamna i förhandlingssituationer och för de som vill utveckla sin förhandlingsförmåga. Kursen är mycket praktiskt inriktad och du kommer att få chansen att delta i ett flertal förhandlingssituationer.

 

Vad ska jag kunna innan?

Inga speciella förkunskaper krävs.

Omfattning

Två dagar (9.00 – 16.00).

Pris

Project Academy har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar. Kontakta oss här för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.

Project Academy erbjuder utbildningar när och där de behövs. Läs mer om vårt unika erbjudande här.