Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalys – proper preparation prevents poor performance

Sårbarhetsanalys… Allt kan hända i ett projekt – och mycket dyker upp helt oväntat. Många gånger är projektledare och deltagare omedvetna om projektets svaga punkter ända tills något inträffar. Risker som faller ut påverkar i regel både projektmålen och effektmålen negativt. Du kan nu få möjlighet att förbereda dig för riskerna innan projektet drabbas genom att göra en sårbarhetsanalys. Den ger dig en beredskap för att hantera det oväntade, för risker existerar även om ingen har lyckats identifiera dem. Vi hjälper dig att identifiera och bedöma de eventuella risker som finns i ditt projekt och vi presenterar också förslag på hur du minska dessa risker. • Övergripande riskanalys med riskbedömningar inom flera olika områden • Konkreta åtgärder för att minska era risker • Vi är en neutral och oberoende partner • En tryggare framtid för projektet Analysen tar cirka en vecka att genomföra. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan genomföra en risk- och sårbarhetsanalys i din organisation
Bild på mätare som visar riskknivå- Kurs i riskhantering