Coachande ledarskap – kurs för framtidens ledare

Coachande ledarskap: Förmågan att både kunna kommunicera effektivt, coacha medarbetarna så att de växer som individer och ha en klar bild av sig själv och sin ledarstil.

Tycker du att det låter som en bra ledare? Bra! För det är vad du får kunskaper om på vår grundläggande ledarskapsutbildning Coachande ledarskap.

Kursen ger dig kunskaper om kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och genom ett antal självtester en ökad insikt om din egna ledarstil. Utbildningen bygger mycket på upplevelsebaserad inlärning och innehåller följaktligen många praktiska övningar.

Utbildningen fokuserar på följande områden

Det coachande förhållningssättet
Att våga leda modigt, insiktsfullt och medvetet
Gruppens utveckling och dynamik
Att förebygga och hantera konflikter
Effektiv kommunikation och utvecklande feedback
Vad är det som driver och motiverar oss?

Innehåll

Introduktion ledarskap

Att utveckla sig själv och andra – ledarskapets ledstjärna
Min egna ledarstil och hur jag kan anpassa den efter situation
Det coachande ledarskapet

När kan man coacha?
Coachingrelationen
Grunder och färdigheter för coaching
GROW – en metod för att få individer att växa
Hur vi människor fungerar

Värderingar och beteenden
Hur skapas våra olika kartor av verkligheten
Hjärnans funktion
Olika lärstilar
Motivation och drivkrafter

Vad får dig motiverad och vad motiverar dina medarbetare?
Biologisk, yttre och inre motivation
Gruppen och dess utveckling

Gruppsammansättning och roller
Gruppdynamik – hur fungerar en grupp och varför?
Hur en grupp utvecklas – fyra faser av utveckling.
Vilket ledarskap ska jag tillämpa under de olika faserna?
Kommunikation – ditt viktigaste verktyg

Att ge och ta emot feedback
Assertiv kommunikation
Kommunikationsstilar
Aktivt lyssnande
Non-violent communication
Konflikthantering

Vad är en konflikt?
Olika typer av konflikter
Konfliktstil – hur agerar jag själv?
Konflikttrappan

Stresshantering
Vad är stress och hur kan jag påverka min situation
Yttre och inte effektivitet – att göra rätt saker och att göra saker rätt
Prioriteringstekniker

Omfattning

Tre dagar (9.00 – 16.00).

Pris

Project Academy har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar. Kontakta oss här för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.

Project Academy erbjuder utbildningar när och där de behövs. Läs mer om vårt unika erbjudande här.