Grundkurs i projektledning

Vill du få goda grunder i projektledning? En förståelse för vad det innebär att leda ett projekt och motivera projektgrupper? Då är denna grundkurs i projektledning något för dig.

Att leda projekt handlar om att få människor med olika kompetenser att samverka för att uppnå ett gemensamt mål. En projektledares huvudsakliga uppgift är att leverera resultat genom att skapa och upprätthålla en struktur och ett arbetsflöde som till rätt kostnad och i rätt tid uppnår målen. Här får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda projekt och verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

För vem?

Utbildningen vänder sig såväl till blivande projektledare som projektledare med viss erfarenhet som vill ta till sig praktiska verktyg att använda i yrket Det här är en praktiskt orienterad kurs. Korta föreläsningspass blandas med många tillämpningsövningar där vi jobbar med realistiska case.

Du får lära dig:

– Strukturera och fokusera ditt arbetssätt som projektledare

– Hur roller och ansvar är utformade i en projektorganisation

– Sätta tydliga mål och definiera avgränsningar för projektet

– Förbereda och planera projekt utifrån givna förutsättningar

– Kartlägga och hantera intressenter

– Kartlägga och hantera risker och möjligheter i projektet

– Följa upp resultat och hantera ändringar

– Leda och motivera grupper och individer

– Vad som krävs för att certifiera sig som projektledare

 

Bild på en projektgrupp där projektledaren gått en grundkurs i projektledning

Innehåll – Grundkurs i projektledning

Projekt som arbetsform
– Projektorganisationen – roller och ansvar
– Projektförloppet – faser och beslutspunkter
– Förbereda och planera projekt
– Initiering av projekt – hur och varför startar projektet?

Bakgrund, syfte och mål
– Kopplingen mellan syfte och effektmål

Förstudien
– Kravhantering och omfattning, bl a MoSCow-tekniken
– Analysera förutsättningar och kartlägga projektets intressenter
– Identifiera och planera aktiviteter och ta fram en tidplan
– Att bryta ner projektets mål i mindre delar – Work Breakdown Structure
– Ta fram en projektbudget
– Göra en nyttoanalys
– Analysera risker och planera åtgärder

Planeringen
– Olika planeringsmetoder
– Orientering i agila metoder såsom t ex Scrum
– Kritiska linjen, CPM
– Planera med ett projektverktyg

Genomföra och avsluta projekt
– Ta fram en kommunikationsplan
– Löpande uppföljning av resultat och kostnader
– Hantera ändringar och tillägg
– Överlämna projektresultatet
– Avsluta projektet och sammanställa erfarenheter – måluppfyllelse, efterkalkyl, metodik

Skapa och utveckla projektgruppen
– Gruppens sammansättning och utveckling
– Normer och regler för samarbetet
– Motivera och uppmuntra gruppen

Leda och arbeta i projekt
– Förhandlingsteknik
– Effektiva möten
– Att ge och ta emot feedback
– Tekniker för effektiv kommunikation
– Självinsikt – det personliga ledarskapet
– Situationsanpassat ledarskap – styrande eller stödjande projektledare?
– Konflikthantering – hur förbygger man och löser eventuella konflikter i gruppen?

Utbildningens innehåll är anpassat till de internationella projektledarorganisationerna PMI:s och IPMA:s syn på projektledning och ger dig teoretiska kunskaper för att klara en CAPM (PMI) eller IPMA D-certifiering.

Omfattning

Tre dagar

Pris

Project Academy har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar. Kontakta oss här för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.

Project Academy erbjuder utbildningar när och där de behövs. Läs mer om vårt unika erbjudande här.