Framgångsrik förändringsledning – kurs för förändringsledare

Förändringsledning: Förändringar, nya organisationsformer och nya sätt att arbeta tas inte alltid emot med glädje av medarbetarna.

Vid såväl små som stora förändringar får man vara beredd på att en del av medarbetarna känner sin position, sin anställning, sina invanda rutiner och arbetssätt hotade. Detta leder ofta till motstånd mot förändring – något som gör ditt arbete som förändringsledare svårt, ibland omöjligt.

Framgångsrik förändringsledning

Framgångsrik förändringsledning är en kurs för dig som står inför, är mitt i eller bara vill lära dig mer om förändringsarbete i organisationer. Den ger en mängd praktiska tips och råd om vad du bör göra “och inte göra” för att övergången till den nya organisationen eller till det nya arbetssättet ska bli så smidig som möjlig. Till exempel får du veta hur du kan åstadkomma den nödvändiga engagemanget och intresset inför det som komma ska, hur du hanterar förändringsmotstånd och hur du undviker de vanligaste förändringsfällorna.

För vem?

Kursen vänder sig till förändringsledare, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare som vill utveckla sin förmåga att leda och driva förändringsprocesser.

Vad ska jag kunna innan?

Kursen kräver inga förkunskaper inom förändringsledning

Innehåll

Varför är det så svårt att förändra?

Ledare i förändring
Attityder till förändring
Förändring är en psykologisk process
Hur du skapar en förändringsberedskap
Att coacha förändringen

Ett utvecklande förhållningssätt
Att sätta mål som engagerar
Att möta medarbetaren
Hur du kommunicerar förändring

Att tala med – inte till
Hur du kommunicerar förändring
När kommunikationen misslyckas
Hur du hanterar förändringsprocessen

Hur kan du skapa engagemang
Insiktsförändringens grunder
Kotters 8-stegsmodell för förändring
Förändring av första och andra graden
Hur du hanterar svåra situationer

Att presentera svåra budskap
Hur du hanterar motstånd, ryktesspridning och konflikter

Omfattning

Två dagar (09.00 – 16.00)

Pris

Project Academy har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar. Kontakta oss här för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.

Project Academy erbjuder utbildningar när och där de behövs. Läs mer om vårt unika erbjudande här.