Coachande ledarskap – kraften kommer inifrån. Hur leder du?

I The Concise Oxford Dictionary definieras verbet ”to coach” (coacha) som ”handleda, utbilda, ge antydningar, förse med fakta”. Och översatt till ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap är att ge individen stöd i sina egna tankar, fokusera på dennes styrkor och ta vara på möjligheter. Målet är naturligtvis att nå bättre resultat inom vad det än är den coachade behöver stöd inom, men coachen berättar inte hur. Vad är ett coachande ledarskap? Det coachande ledarskapet skiljer mycket från den typen av ledarskap där du ger dina medarbetare instruktioner, uttrycker önskemål och sedan ser hur dessa efterföljs. Istället sätter ni tillsammans upp mål och vad för möjligheter det finns för medarbetaren att nå dem. Dyker det upp några hinder på vägen till målen så får du som coachande ledare fråga din…
Read More