IT-branschen har inte ensamrätt på agila metoder

Agil systemutveckling - uttrycket har funnits nu i några decennier. Med start i tidigt 90-tal har vi fått uppleva Scrum, XP, DSDM och många fler och de senaste åren har den agila systemutvecklingen verkligen tagit fart i Sverige. I IT-branschen. Och visst, att jobba agilt med systemutveckling förutsätter väl att du jobbar med just… systemutveckling. Men att jobba med agila metoder är inte på något sätt endast IT-branschen förunnat. Och det är framförallt inte något nytt; agila metoder har funnits i tusentals år. Det agila manifestet. Du har kanske hört talas om det, ett antal ledord som publicerades 2001 och undertecknades av bland andra Ken Schwaber och Jeff Sutherland (skaparna av SCRUM). I detta finns bland annat följande fyra påståenden som den agila utvecklingen värdesätter: • Individer och interaktioner framför…
Read More

Den ofrivillige projektledaren

-Pappa…? -Ja… -Vet du vad…? -Nää… -När jag blir stor ska jag bli projektledare. - Säger du det… Vad roligt! Hmm… Tror vi att ovanstående konversation har inträffat någon gång? Knappast. Det brukar oftast handla om att bli läkare, brandman, cirkusartist, rockstjärna eller något liknande. Sällan projektledare. Antagligen aldrig. Men ändå är vi väldigt, väldigt många som jobbar som det. I såväl stora som små projekt, i såväl offentlig sektor som privat näringsliv, i såväl genomtänkta projekt som i chefens hittepå-projekt. Många av oss har sökt sig till rollen/uppdraget/tjänsten, men lika många har bara hamnat där. Varför? Varför hamnar man då där? Blir en ofrivillig projektledare… Många gånger slumpen. Eller att man har djupa specialkunskaper om - och intresse för - ett speciellt område som leder till att chefen på…
Read More

Coachande ledarskap – kraften kommer inifrån. Hur leder du?

I The Concise Oxford Dictionary definieras verbet ”to coach” (coacha) som ”handleda, utbilda, ge antydningar, förse med fakta”. Och översatt till ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap är att ge individen stöd i sina egna tankar, fokusera på dennes styrkor och ta vara på möjligheter. Målet är naturligtvis att nå bättre resultat inom vad det än är den coachade behöver stöd inom, men coachen berättar inte hur. Vad är ett coachande ledarskap? Det coachande ledarskapet skiljer mycket från den typen av ledarskap där du ger dina medarbetare instruktioner, uttrycker önskemål och sedan ser hur dessa efterföljs. Istället sätter ni tillsammans upp mål och vad för möjligheter det finns för medarbetaren att nå dem. Dyker det upp några hinder på vägen till målen så får du som coachande ledare fråga din…
Read More