Coachande ledarskap – kraften kommer inifrån. Hur leder du?

I The Concise Oxford Dictionary definieras verbet ”to coach” (coacha) som ”handleda, utbilda, ge antydningar, förse med fakta”. Och översatt till ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap är att ge individen stöd i sina egna tankar, fokusera på dennes styrkor och ta vara på möjligheter. Målet är naturligtvis att nå bättre resultat inom vad det än är den coachade behöver stöd inom, men coachen berättar inte hur.

Vad är ett coachande ledarskap?

Det coachande ledarskapet skiljer mycket från den typen av ledarskap där du ger dina medarbetare instruktioner, uttrycker önskemål och sedan ser hur dessa efterföljs. Istället sätter ni tillsammans upp mål och vad för möjligheter det finns för medarbetaren att nå dem. Dyker det upp några hinder på vägen till målen så får du som coachande ledare fråga din medarbetare vad just denne tycker är den bästa lösningen att övervinna hindren. Som coachande ledare hjälper du medarbetaren genom frågor, alternativa lösningar och feedback att utveckla sin talang och förverkliga sina mål, samt utveckla sitt självförtroende.

Mycket av vår syn på verkligheten baseras på de mentala kartor vi har inne i vårt huvud, vilka glasögon vi väljer att se världen genom. Ett coachande ledarskap bygger mycket på god självkännedom och förmågan att kunna lyssna in och tolka den situation som medarbetaren befinner sig i just nu, hur denne ser på världen just idag. Frågor som ”Var befinner du dig idag” och ”Vad vill du” kombineras med frågan ”Hur vill du nå ditt mål”. Under den resan – från nuläge till önskat läge – kan du som ledare bidra med frågor, alternativ och en väl genomtänkt feedback. Avsikten är inspirera till processer där medarbetaren lär av sitt eget tänkande och sina handlingar.

Är det svårt att tillämpa?

Det coachande ledarskapet kan vara svårt eftersom det innebär att du som ledare inte ska komma med konkreta råd. Hopplöst, eller? Nejdå, det går att öva upp sin förmåga att lyssna aktivt (inte avbryta, inte värdera, inte komma med lösningar) för att kunna se embryona till problemlösningar som redan finns hos individen. Ett coachande ledarskap innebär ofta att ta ett steg tillbaka, släppa taget och låta dina medarbetare hitta svaren själv. Med ditt stöd. Det finns några saker du bör vara bra som coachande ledare:
• Utveckla förtroende, öppenhet och trygghet. Skapa en god relation till dina medarbetare.
• Ställa relevanta frågor och lyssna aktivt. Vara visuellt lyhörd, öppen och lyssna även till det som inte sägs.
• Antyda – inte föreslå – alternativa tillvägagångssätt. Inte ge råd.
• Uppmana till handling och fråga efter resultat.
• Ge konstruktiv feedback och låta dina medarbetare lära sig av egna erfarenheter.
• Ge beröm och bidra till att utveckla självförtroende.
• Klargöra att individen är ansvarig för sin egen utveckling och förverkligandet av de egna målen.

Många ledare kanske frågar sig: ”Varför ska jag tillämpa ett coachande ledarskap?”. Då frågar jag: ”Är det inte ditt jobb att få jobbet utfört och utveckla medarbetarna?” Tid och kostnadsjakt kanske begränsar det senare, men coaching är en process som underlättar bägge delarna.